Danh sách ấn phẩm - Cục Quản lý cạnh tranh

 • Tên ấn phẩm :Hỏi đáp về Pháp luật Tự vệ của Việt Nam và WTO

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương

 • Nhà xuất bản :NXB Lao động - Xã hội

 • Số trang :0

 • Tên ấn phẩm :Hỏi đáp về Pháp luật Chống trợ cấp của Việt Nam và WTO

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương

 • Nhà xuất bản :NXB Lao động - Xã hội

 • Số trang :0

 • Tên ấn phẩm :Các Văn bản Pháp luật về Biện pháp Bảo đảm Thương mại Công bằng Trong Thương mại Quốc tế của Việt nam

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Thương Mại

 • Số xuất bản :33-686/CXB-QLXB

 • Năm xuất bản :5/2005

 • Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

 • Số trang :172

 • Tên ấn phẩm :Hỏi đáp về Pháp luật Chống bán Phá giá của Việt nam

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Thương Mại

 • Số xuất bản :59-2006/ CXB/90-12/NXBCTQG

 • Năm xuất bản :11/2006

 • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

 • Số trang :183