Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:150/2003/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 150/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/12/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 150/2003/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/12/2003
Tập đính kèm Nghi dinh 150-2003.doc