Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:38/2015/TT-BTC
Tên văn bản Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 38/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 25/03/2015
Tập đính kèm thong tu 38.doc