Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:90/2005/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 90/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/07/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 90/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/07/2005
Tập đính kèm Nghi dinh 90 huong dan phap lenh chong ban pha gia.doc