Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:89/2005/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 89/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/07/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 89/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/07/2005
Tập đính kèm Nghi dinh 89 huong dan plenh chong tro cap.zip