Thông tin chi tiết văn bản pháp luật

Thông tin văn bản:-
Tên văn bản Quy định PVTM của Indonesia
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu -
Tập đính kèm Regulation No 34.doc