Lãnh đạo cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương

 • Phó cục trưởng
  Ông Nguyễn Phương Nam

 • Điện thoại: (024) 2220-5005

 • Email:NamNPhu@moit.gov.vn


 • Chi tiết
 • Phó cục trưởng
  Ông Trịnh Anh Tuấn

 • Điện thoại: (024)2220-5009

 • Email:TuanTA@moit.gov.vn


 • Chi tiết