Thông tin báo chí về việc Việt Nam khiếu nại biện pháp chống bán phá giá của Hoa Kỳ đối với sản phẩm cá tra, basa lên Cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)  13-01-2018

Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Việt Nam đã chính thức gửi Yêu cầu tới Hoa Kỳ để đề nghị tham vấn trong khuôn khổ Cơ chế giải quyết tranh chấp WTO liên quan tới biện pháp chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng đối với cá tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam. Việc tham vấn là bước đầu tiên, bắt buộc trong quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp theo quy định của WTO.

Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) công bố Báo cáo về dữ kiện trọng yếu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam  11-01-2018

Ngày 9 tháng 01 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại nhận được thông tin về việc Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã công bố Báo cáo về dữ kiện trọng yếu (tiếng Indonesia) trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam (Mã HS: 7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và 7212.40.20.00).

Bộ Thương mại Hoa Kỳ hủy bỏ Rà soát hành chính lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam (giai đoạn từ 01/7/2016 đến 30/6/2017)  09-01-2018

Ngày 04 tháng 01 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) đã đăng Công báo Liên bang về việc hủy bỏ đợt Rà soát hành chính Lệnh áp thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn từ 01/7/2016 đến 30/6/2017.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo rà soát hoàng hôn (sunset review) biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp gió (utility scale wind towers) nhập khẩu từ Việt Nam  05-01-2018

Ngày 02 tháng 01 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đăng công báo về việc khởi xướng điều tra rà soát hoàng hôn biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm tháp gió (utility scale wind towers) nhập khẩu từ Việt Nam.

Bộ thương mại Hoa Kỳ (DOC) tự khởi xướng điều tra chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối với tấm nhôm hợp kim thông thường nhập khẩu từ Trung Quốc  22-12-2017

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Bộ thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo tự khởi xướng điều tra CBPG và CTC đối với tấm nhôm hợp kim thông thường (common alloy aluminum sheet) nhập khẩu từ Trung Quốc gồm các mã HS: 7606.12.3045; 7606.12.3055; 7606.11.3060, 7606.11.6000, 7606.12.3090, 7606.12.6000, 7606.91.3090, 7606.91.6080, 7606.92.3090, và 7606.92.6080; 7606.11.3030, 7606.12.3030, 7606.91.3060, 7606.91.6040, 7606.92.3060, 7606.92.6040, 7607.11.9090.

EU ban hành quy định mới về chống bán phá giá và chính thức công bố Báo cáo về sự bóp méo thị trường của nền kinh tế Trung Quốc trong điều tra bán phá giá  21-12-2017

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu thực thi các quy định sửa đổi về biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào EU, trong đó thay đổi lớn nhất là phương pháp xác định giá thông thường khi tính toán biên độ bán phá giá đối với những nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có sự bóp méo thị trường do sự can thiệp của nhà nước. Vào cùng ngày, Ủy ban Châu Âu (EC) cũng công bố Báo cáo dài 465 trang về việc nền kinh tế Trung Quốc bị bóp méo do sự can thiệp sâu của nhà nước.

Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu (BJLAS) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam  21-12-2017

Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Cục Phòng vệ thương mại nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Indonesia việc Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã ra thông báo số 829/KADI/XII/2017 về việc gia hạn điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu (BJLAS) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam thêm 06 tháng (tới ngày 22 tháng 6 năm 2018).

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày