Kết quả Vòng 1 Thi tuyển viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 2019  22-05-2019

Căn cứ quyết định số 69/QĐ-CT ngày 22 tháng 5 năm 2019 về việc công nhận kết quả Vòng 1 Thi tuyển viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 2019.

Lưu ý đối với người tiêu dùng trong trường hợp bảo hành hàng hóa  20-05-2019

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận một số thông tin về trách nhiệm bảo hành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ. Căn cứ quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, để được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, người tiêu dùng cần lưu ý một số vấn đề sau:

Nâng cao xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật  25-04-2019

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Hội thảo “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử"  25-04-2019

Thương mại điện tử là lĩnh vực kinh doanh mới xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây, nhưng đang có sự phát triển đột phá, mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trung bình những năm qua là từ 25 % -30%/năm. Năm 2018, tổng doanh thu bán lẻ thương mại điện tử (B2C) đạt trên 8 tỷ đô la Mỹ.

Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng  23-04-2019

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội thảo “Nâng cao trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với người tiêu dùng” tại TP. Vũng Tàu nhằm thiết thực kỷ niệm Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3.

Mời tham dự hội thảo “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”  20-04-2019

Nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày