Mời tham dự Khóa tập huấn “Giới thiệu hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá” tại Cần Thơ   17-07-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Nhằm giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tránh được nguy cơ gặp phải các vụ kiện chống bán phá giá cũng như giảm thiểu tối đa thiệt hại cho các doanh nghiệp, năm 2010, Cục Quản lý cạnh tranh đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá đối với 10 ngành hàng trên 05 thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Báo cáo Hoạt động thường niên năm 2011  17-05-2012

edf40wrjww2News:News_Intro

Báo cáo hoạt động thường niên năm 2010  16-06-2011

edf40wrjww2News:News_Intro

Báo cáo điều tra vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi nhập khẩu vào Việt Nam  25-02-2010

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 23 tháng 02 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 890/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau. Theo Quyết định này, Việt Nam sẽ không áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi, có mã HS 7005 29 90 00 và 7005 21 90 00, nhập khẩu vào Việt Nam (mã số vụ việc 09-KN-TVE-01)

Báo cáo tập trung kinh tế tại Việt Nam - Hiện trạng và dự báo  20-03-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Báo cáo là một nguồn cơ sở dữ liệu đầu tiên về tập trung kinh tế, cung cấp thông tin cho các các tổ chức kinh tế, các tổ chức quốc tế, cùng với khối nghiên cứu kinh tế và luật pháp để các đơn vị này có thêm thông tin về thực trạng và môi trường pháp lý điều chỉnh các hoạt động tập trung kinh tế, qua đó có thể định hướng và điều chỉnh các hoạt động có liên quan tới tập trung kinh tế cho phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động tập trung kinh tế đó nói riêng và hiệu quả tổng thể của nền kinh tế nói chung. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng là cơ sở để Cục Quản lý cạnh tranh tiếp tục triển khai công tác kiểm soát tập trung kinh tế một cách hiệu quả. Báo cáo cũng góp phần phục vụ cho công tác hoạch định chính sách cạnh tranh và hoàn thiện pháp luật cạnh tranh.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày