Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố kết luận về nền kinh tế thị trường của Trung Quốc trong vụ việc điều tra chống bán phá giá phôi nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc  08-12-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 26 tháng 10 năm 2017 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) công bố Kết luận về nền kinh tế phi thị trường của Trung Quốc trong khuôn khổ điều tra chống bán phá giá (CBPG) sản phẩm phôi nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo kết luận này Hoa Kỳ xác nhận quan điểm và chính sách của mình rằng thậm chí sau ngày 11 tháng 12 năm 2016, Hoa Kỳ tiếp tục áp dụng phương pháp tính toán phi thị trường đối với Trung Quốc.

Liên minh Châu Âu EU thông qua quy định mới về chống bán phá giá và chống trợ cấp  08-12-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Theo Thông cáo báo chí của Hội đồng Châu Âu (Council of the EU) ngày 04 tháng 12 năm 2017 vừa qua, Hội đồng Châu Âu đã thông qua Luật sửa đổi liên quan đến chống bán phá giá và chống trợ cấp. Trước đó ngày 15 tháng 11 năm 2017, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua Luật sửa đổi. Dự kiến Luật sửa đổi sẽ được ký kết ngày 13 tháng 12 năm 2017 và đăng Công báo vào ngày 19 tháng 12 năm 2017.

Văn phòng đại diện Thương mại Hoa Kỳ thông báo đề nghị bình luận trong vụ việc điều tra tự vệ đối với máy giặt dân dụng cỡ lớn nhập khẩu cuả Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ  08-12-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 21 tháng 11 năm 2017, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã đăng thông báo số 201-TA-076 đề xuất biện pháp khắc phục thiệt hại trong vụ việc điều tra tự vệ đối với máy giặt dân dụng cỡ lớn nhập khẩu (xem tin đăng tại địa chỉ này: http://qlct.gov.vn/NewsDetail.aspx?ID=3821&CateID=523).

Úc ra thông báo gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu và Báo cáo cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam  07-12-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 01 tháng 12 năm 2017, Ủy Ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc đã ra thông báo (Thông báo số 2017/174) về việc gia hạn (lần 3) thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu (SEF-Statement of Essential Facts) và Báo cáo về khuyến nghị của ADC (Final Report) trong vụ việc điều tra CBPG với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia. Theo đó, để có thêm thời gian cho các bên liên quan bình luận về Báo cáo thẩm tra nhà xuất khẩu mà ADC mới ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2017 và để ADC có thể kiểm tra đầy đủ khẳng định về thiệt hại của các bên liên quan, thời hạn để Ủy viên Ủy ban Chống bán phá giá Úc ban hành SEF được gia hạn đến chậm nhất là ngày 13 tháng 12 năm 2017 và thời hạn cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC tới người có thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc- Paliarmentary Secretary) được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 06 tháng 01 năm 2017. Sau khi ban hành SEF, các bên liên quan có thể nộp bản đệ trình trình bày ý kiến về Báo cáo này trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành. Thông tin về Báo cáo có thể tra cứu trên trang web www.adcommission.gov.au hoặc liên hệ văn phòng ADC theo địa chỉ: Điện thoại +61 2 6213 6387 hoặc Thư điện tử: investigations3@adcommission.gov.au.

Thông tin báo chí về việc Hoa Kỳ ra kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp với thép các bon chống ăn mòn và thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam   07-12-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 5 tháng 12 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định sơ bộ trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá (AD) và thuế chống trợ cấp (CVD) đối với thép các bon chống ăn mòn (thường được gọi là tôn mạ) và thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sơ bộ khẳng định việc lẩn tránh thuế đối với hai sản phẩm này là có thật, cụ thể là từ Trung Quốc qua Việt Nam để xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Úc công bố báo cáo thẩm tra nhà xuất khẩu và các doanh nghiệp liên quan trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam   01-12-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Ủy Ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc đã công bố báo cáo thẩm tra các công ty xuất khẩu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam. Căn cứ Báo cáo thẩm tra này, ADC dự kiến mức biên độ phá giá của công ty xuất khẩu của Việt Nam là 2,6%.

Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) thông báo đề xuất biện pháp tự vệ đối với máy giặt dân dụng cỡ lớn nhập khẩu  27-11-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 21 tháng 11 năm 2017, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã đăng thông báo số 201-TA-076 đề xuất biện pháp khắc phục vụ việc điều tra tự vệ toàn cầu đối với máy giặt dân dụng cỡ lớn nhập khẩu.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày