Cục Quản lý cạnh tranh kết luận về vụ việc xăng có chứa acetone gây thiệt hại cho người tiêu dùng  02-12-2006

Tiếp theo thông tin và vụ việc từ tháng 09/2006 về việc một lượng lớn xăng chứa acetone được đưa vào lưu thông trên thị trường gây thiệt hại cho người tiêu dùng, mới đây (ngày 07/11/2006), Bộ Thương mại đã tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan, với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Thương mại Lê Danh Vĩnh, cùng sự tham gia của các đại diện đến từ Bộ Thương mại, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và hai doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu (Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam và Công ty xăng dầu quân đội).

Hỗ trợ công tác bảo vệ người tiêu dùng  02-12-2006

Hiện nay, trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, vấn đề người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng càng trở nên quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện chức năng thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chính phủ đã giao cho Bộ Thương mại mà trực tiếp là Cục quản lý cạnh tranh, thực hiện chức năng này.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày