Hoa Kỳ không áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với giấy tráng cao cấp của Trung Quốc  23-11-2007

Theo nguồn tin mới nhất từ Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (International Trade Commission “ITC”), ngày 20/11/2007, ITC đã đưa ra Kết luận cuối cùng về thiệt hại trong vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với giấy tráng cao cấp nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia, theo đó, việc bán phá giá và trợ cấp đối với sản phẩm giấy tráng cao cấp nhập khẩu từ các nước trên không gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho ngành sản xuất của Hoa Kỳ.

Số vụ kiện chống bán phá giá giảm trong 6 tháng đầu năm 2007  13-11-2007

Ban thư ký của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã ra bản báo cáo của giai đoạn sáu tháng đầu năm 2007 về tình hình các vụ kiện chống bán phá giá (CBPG), trong đó số lượng các vụ điều tra CBPG trong giai đoạn này đã giảm 47% và số biện pháp chống bán phá giá được áp dụng mới cũng giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo kết quả giám sát lần thứ nhất đối với hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam  05-11-2007

Ngày 26/10/2007, sau khi hoàn tất đợt rà soát lần thứ nhất đối với dữ liệu về hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ 6 tháng đầu năm 2007, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra thông báo không có đủ bằng chứng về việc Việt Nam bán phá giá mặt hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ.

Kết luận cuối cùng của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về mức bán phá giá và trợ cấp đối với giấy tráng cao cấp nhập khẩu từ Trung Quốc  24-10-2007

Ngày 18/10/2007, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đưa ra kết luận cuối cùng về biên độ thuế chống bán phá giá và trợ cấp đối với mặt hàng giấy tráng cao cấp nhập khẩu từ Trung Quốc (Coated Free Sheet Paper “CFS”).

Ấn Độ chính thức điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng bóng đèn huỳnh quang và đĩa compact CD-R  03-10-2007

Tổng vụ chống bán phá giá thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã ra quyết định tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với hai (02) mặt hàng nhập khẩu là bóng đèn huỳnh quang và đĩa compact sau khi Cơ quan này nhận được đơn yêu cầu của các doanh nghiệp Ấn Độ. Cụ thể:

Ấn Độ đang xem xét khả năng tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng nhập khẩu bóng đèn huỳnh quang và đĩa compact CD-R  19-09-2007

Theo báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Tổng vụ chống bán phá giá thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã thông báo tới cơ quan chức năng của Việt Nam về việc cơ quan này đã nhận được 02 đơn của các doanh nghiệp Ấn Độ yêu cầu tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với 02 mặt hàng nhập khẩu sau đây:

Trung Quốc kiện Hoa Kỳ ra WTO về vụ giấy tráng cao cấp  19-09-2007

Theo tin từ China Daily, Trung Quốc đã chính thức gửi đơn lên WTO kiện Hoa Kỳ về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng giấy tráng cao cấp của Trung Quốc.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày