EU xem xét dự thảo quy định mới về điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp do EC đệ trình  28-08-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 9 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Châu Âu (EC) đã đệ trình dự thảo phương pháp mới để tính toán biên độ phá giá cho các nước xuất khẩu mà ở đó có sự bóp méo thị trường đáng kể, hoặc Nhà nước có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế.

Brazil công bố báo cáo rà soát chính sách thương mại giai đoạn 2013-2016  07-08-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Rà soát chính sách thương mại là một nghĩa vụ của tất cả các Thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được quy định tại các hiệp định của WTO, theo đó các chính sách thương mại và chính sách liên quan khác của các Thành viên WTO được xem xét và đánh giá theo định kỳ, tần suất rà soát tùy vào quy mô của Thành viên đó. Những thay đổi lớn mà có thể ảnh hưởng đến hệ thống thương mại toàn cầu cũng được giám sát.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến giới hạn số từ đối với bản nêu ý kiến và bản phản biện trong các vụ việc điều tra chống bán phá giá và trợ cấp  30-05-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 20 tháng 5 năm 2016, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng Công báo liên bang (Vol.81, No.98) về đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến giới hạn số từ trình bày trong các bản đệ trình (case briefs) và bản phản biện (rebuttal briefs) bày tỏ ý kiến trong các vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp và đề nghị các bên quan tâm đóng góp ý kiến.

Vấn đề sản xuất thép quá mức trên thế giới – Phương án xử lý của Hoa Kỳ  26-05-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong thời gian gần đây, cung vượt quá cầu đối với ngành thép trong nước đang là một trong những vấn đề mà các nhà kinh tế rất quan tâm. Theo số liệu của Bộ Công Thương về tình hình sản xuất thép trong nước, dự báo nhu cầu thép xây dựng trong cả nước năm 2015 khoảng 6 triệu tấn, trong khi đó, công suất của các nhà máy trên cả nước lên đến 11 triệu tấn. Ngoài thép xây dựng, các mặt hàng thép khác cũng chung tình trạng. Như vậy, hầu hết chủng loại thép đều có công suất và sản lượng vượt gấp đôi so với nhu cầu tiêu thụ trong nước.Trước tình hình này, ngành thép trong nước đang đối mặt với áp lực lớn về đầu ra của sản phẩm.

Nhìn lại về thỏa thuận của WTO đối với trợ cấp nông sản xuất khẩu  21-01-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 19 tháng 12 năm 2015, tại Hội nghị bộ trưởng lần thứ 10 tổ chức tại Nairobi - Kenya, 162 thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã đạt được thỏa thuận về vấn đề loại bỏ trợ cấp nông sản xuất khẩu.Thỏa thuận này được các quốc gia thành viên coi là một đột phá lớn của WTO đối với lĩnh vực nông nghiệp. Để đạt được thỏa thuận này, các thành viên của WTO đã trải qua một thời gian dài đàm phán. Tại sao việc WTO đạt được thỏa thuận về trợ cấp xuất khẩu đối với nông sản lại có ý nghĩa lớn đối với các quốc gia như vậy? Sự kiện quan trọng này sẽ là cơ hội để nhìn lại toàn diện về vấn đề trợ cấp nông sản xuất khẩu theo các thỏa thuận của WTO.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày