Thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2013:   15-07-2013

edf40wrjww2News:News_Intro
Hội đồng thi tuyển công chức Cục Quản lý cạnh tranh đã gửi Giấy báo thi tuyển công chức năm 2013 đến các thi sinh. Trong trường hợp không nhận được Giấy báo thi đề nghị thí sinh liên hệ với Hội đồng thi tuyển để giải quyết. (Điện thoại: 04-22205002 máy lẻ: 1015).

Hội thảo: “Cạnh tranh lành mạnh trong ngành dược phẩm - Kinh nghiệm của Nhật Bản”  10-06-2013

edf40wrjww2News:News_Intro
Sau thành công của 03 hội thảo tuyên truyền pháp luật cạnh tranh trong ngành xây dựng tại 3 Miền (Bắc, Trung, Nam) trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ tăng cường thực thi pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh tiếp tục phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo tuyên truyền về pháp luật cạnh tranh trong ngành dược phẩm cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong lĩnh vực xây dựng

Thông báo về việc thi tuyển công chức vào Cục Quản lý cạnh tranh   28-05-2013

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục quản lý Cạnh tranh là đơn vị thuộc Bộ Công Thương, có chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trong thương mại quốc tế. Năm 2013, Cục Quản lý cạnh tranh cần tuyển 06 công chức làm việc tại các đơn vị thuộc Cục, cụ thể như sau:

Hội thảo “Công bố Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”  18-12-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 12 tháng 12 năm 2012, tại khách sạn Nikko (Hà Nội), Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã tổ chức buổi hội thảo công bố “Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”. Nhằm mục đích đánh giá mức độ và môi trường cạnh tranh của các lĩnh vực dưới góc độ của chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam dựa trên bộ tiêu chí của DFID, 10 lĩnh vực của nền kinh tế được lựa chọn bao gồm: lĩnh vực sản xuất (ô tô tải, bột giặt, giấy, dầu thực vật, kính xây dựng) và lĩnh vực dịch vụ (phân phối dược phẩm, vận tải biển, bảo hiểm nhân thọ, quảng cáo và truyền hình trả tiền).

Hội thảo “Công bố Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”  18-12-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 12 tháng 12 năm 2012, tại khách sạn Nikko (Hà Nội), Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã tổ chức buổi hội thảo công bố “Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”. Nhằm mục đích đánh giá mức độ và môi trường cạnh tranh của các lĩnh vực dưới góc độ của chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam dựa trên bộ tiêu chí của DFID, 10 lĩnh vực của nền kinh tế được lựa chọn bao gồm: lĩnh vực sản xuất (ô tô tải, bột giặt, giấy, dầu thực vật, kính xây dựng) và lĩnh vực dịch vụ (phân phối dược phẩm, vận tải biển, bảo hiểm nhân thọ, quảng cáo và truyền hình trả tiền).

Hội thảo “Công bố Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”  18-12-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 12 tháng 12 năm 2012, tại khách sạn Nikko (Hà Nội), Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã tổ chức buổi hội thảo công bố “Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”. Nhằm mục đích đánh giá mức độ và môi trường cạnh tranh của các lĩnh vực dưới góc độ của chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam dựa trên bộ tiêu chí của DFID, 10 lĩnh vực của nền kinh tế được lựa chọn bao gồm: lĩnh vực sản xuất (ô tô tải, bột giặt, giấy, dầu thực vật, kính xây dựng) và lĩnh vực dịch vụ (phân phối dược phẩm, vận tải biển, bảo hiểm nhân thọ, quảng cáo và truyền hình trả tiền).

Hội thảo công bố báo cáo rà soát luật cạnh tranh  13-12-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA), hội thảo công bố Báo cáo Rà soát các quy định của Luật Cạnh tranh đã được tổ chức vào sáng ngày 05 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày