Thông báo mời chuyên gia tư vấn  01-06-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Để tạo dựng một môi trường làm việc hiệu quả và đơn giản hoá trình tự thủ tục cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp và các bên liên quan khác phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, Cục Quản lý cạnh tranh đã đề xuất cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) xây dựng hệ thống thông tin tích hợp cho Cục Quản lý cạnh tranh (VCA)

Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa XI) “ Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay” tại Đảng bộ Cục Quản lý cạnh tranh  29-05-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 25 tháng 5 năm 2012, Đảng ủy Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương đảng ( Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Bạch Văn Mừng trực tiếp trình bày.

Cục Quản lý cạnh tranh ra mắt Báo cáo Hoạt động thường niên năm 2011  16-05-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong năm 2011, Cục Quản lý cạnh tranh đã triển khai tích cực các hoạt động thực thi Luật Cạnh tranh nhằm góp phần xây dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Sau khi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội thông qua, Cục QLCT đã tập trung xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, từ đó tạo bước đà để tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam trong thời gian tới.

Cục Quản lý cạnh tranh ra mắt ấn phẩm giới thiệu Tổng quan Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam  16-05-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm của cá tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, Việt Nam đã nghiên cứu và triển khai dự án xây dựng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ năm 2009.

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các tỉnh Đồng Bằng Duyên Hải và Bắc Trung Bộ, các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ  14-05-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Sau một thời gian triển khai thực thi trên toàn quốc Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 13/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Tập huấn kỹ năng kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Vũng Tàu, Kiên Giang  23-04-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Sau một thời gian triển khai thực thi trên toàn quốc Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 13/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra phán quyết sơ bộ khẳng định có trợ cấp đối với mặt hàng ống thép hàn cacbon nhập khẩu từ Ấn Độ và Việt Nam  30-03-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 27/3/2012, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành quyết định sơ bộ khẳng định có trợ cấp đối với mặt hàng ống thép hàn cacbon (circular welded cabon-quality steel pipe- CWP) mã HS 7306 nhập khẩu từ Ấn Độ và Việt Nam. Đối với 2 nước O man và Tiểu vương quốc Ả rập, DOC sơ bộ cho rằng không có trợ cấp đối với mặt hàng ống thép nêu trên. Theo đó, DOC sơ bộ quyết định mức thuế suất cho 2 bị đơn bắt buộc của Việt Nam là 0.04% (mức không đáng kể- de minimis) và 8.06%. Mức thuế suất dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu khác (all others rate) là 8.06%.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày