Cục Quản lý cạnh tranh công bố Báo cáo rà soát các quy định Luật cạnh tranh Việt Nam  15-10-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 8 tháng 10 năm 2012, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) xuất bản Báo cáo rà soát Luật cạnh tranh Việt Nam với cả hai phiên bản đầy đủ và rút gọn.

Tập huấn khai thác và sử dụng hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá tại TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.  30-07-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong hai ngày 20 và 24 tháng 07 năm 2012, tại Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, Cục Quản lý cạnh tranh đã phối hợp với Trung tâm WTO của TP. Hồ Chí Minh và Sở công thương Cần Thơ tổ chức 2 khóa tập huấn “Khai thác và sử dụng hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá” cho các Hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu và cơ quan quản lý trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Tham dự 2 khóa tập huấn là đại diện các doanh nghiệp, cùng đại diện các cơ quan quản lý, nghiên cứu, các hiệp hội xuất khẩu và các cơ quan truyền thông trên địa bàn.

Thông báo mời chuyên gia tư vấn  01-06-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Để tạo dựng một môi trường làm việc hiệu quả và đơn giản hoá trình tự thủ tục cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp và các bên liên quan khác phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, Cục Quản lý cạnh tranh đã đề xuất cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) xây dựng hệ thống thông tin tích hợp cho Cục Quản lý cạnh tranh (VCA)

Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa XI) “ Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay” tại Đảng bộ Cục Quản lý cạnh tranh  29-05-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 25 tháng 5 năm 2012, Đảng ủy Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương đảng ( Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Bạch Văn Mừng trực tiếp trình bày.

Cục Quản lý cạnh tranh ra mắt Báo cáo Hoạt động thường niên năm 2011  16-05-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong năm 2011, Cục Quản lý cạnh tranh đã triển khai tích cực các hoạt động thực thi Luật Cạnh tranh nhằm góp phần xây dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Sau khi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội thông qua, Cục QLCT đã tập trung xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, từ đó tạo bước đà để tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam trong thời gian tới.

Cục Quản lý cạnh tranh ra mắt ấn phẩm giới thiệu Tổng quan Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam  16-05-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm của cá tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, Việt Nam đã nghiên cứu và triển khai dự án xây dựng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ năm 2009.

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các tỉnh Đồng Bằng Duyên Hải và Bắc Trung Bộ, các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ  14-05-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Sau một thời gian triển khai thực thi trên toàn quốc Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 13/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày