Thông báo về chương trình thu hồi sản phẩm khuyết tật để sửa chữa đối với sản phẩm xe Piaggio Liberty ABS 125 3v I.E  24-01-2017

Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (Công ty Piaggio) thông báo về Chương trình thu hồi sản phẩm để sửa chữa đối với các sản phẩm xe Piaggio Liberty ABS 125 3v I.E.

Thông báo về việc hoàn tất Chương trình thu hồi và hoàn tiền sản phẩm Samsung Galaxy Note 7  12-12-2016

Ngày 05 tháng 12 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) – Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 119/CV-2016-SEVT của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Công ty Samsung) báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thu hồi và hoàn tiền sản phẩm Galaxy Note 7, cụ thể như sau:

Thông báo về chương trình thu hồi sản phẩm để sửa chữa của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam   10-11-2016

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về việc thu hồi xe máy YAMAHA ACRUZO-2TD1 để sửa chữa, Cục QLCT xin thông báo về Chương trình thu hồi sản phẩm nêu trên của Yamaha như sau:

Thông báo về chương trình đổi mới sản phẩm Samsung Galaxy Note 7  16-09-2016

Đầu tháng 9 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) đã tiếp nhận thông tin liên quan đến việc một số sản phẩm Samsung Galaxy Note 7 của Tập đoàn Samsung bị cháy nổ do hiện tượng pin quá nóng.

Thông cáo báo chí chương trình thu hồi sản phẩm khuyết tật của công ty Honda Việt Nam  26-07-2016

Căn cứ báo cáo của công ty Honda Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về Chương trình thu hồi sản phẩm để sửa chữa đối với các sản phẩm CIVIC, CR-V và ACCORD, cụ thể như sau:

Thông cáo báo chí chương trình thu hồi sản phẩm khuyết tật của công ty TNHH Hewlett-Packard Việt Nam  26-07-2016

Căn cứ báo cáo của công ty TNHH Hewlett-Packard Việt Nam (Công ty HP), Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về Chương trình thu hồi sản phẩm, cụ thể như sau:

Một số vụ việc điển hình về giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng trong tháng 6 năm 2016   15-07-2016

Trong tháng 6 năm 2016, bên cạnh việc tiếp nhận và xử lý 77 khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng qua Tổng đài 1800 6838, Cục Quản lý cạnh tranh đã nhận được 29 Đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng qua các phương thức khác như trực tiếp, gửi qua bưu điện, qua trang web bảo vệ người tiêu dùng và gửi qua email. Trong đó, có một số vụ việc đáng chú ý như sau:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày