Báo cáo rà soát các quy định Luật cạnh tranh Việt Nam 15-10-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 8 tháng 10 năm 2012, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) xuất bản Báo cáo rà soát Luật cạnh tranh Việt Nam với cả hai phiên bản đầy đủ và rút gọn.

edf40wrjww2News:News_Content

Chi tiết phiên bản tóm tắt xin download tại đây
             
Chi tiết phiên bản chi tiết xin download tại đây

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày