Hội đồng thi tuyển công chức Cục Quản lý cạnh tranh thông báo thay đổi lịch thi theo file đính kèm. 29-07-2013

edf40wrjww2News:News_Intro
Thí sinh vẫn sử dụng Giấy báo thi đã được Hội đồng thi phát ra. Trong trường hợp, thí sinh chưa nhận được Giấy báo thi đề nghị liên hệ Hội đồng thi để được giải quyết. (04-22205002 - máy lẻ 1015)

edf40wrjww2News:News_Content

 

 

 Lịch thi tuyển.

 Hướng dẫn ôn thi
 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày