Cục Quản lý cạnh tranh công bố Báo cáo thường niên 2013 08-04-2014

Cục Quản lý cạnh tranh công bố Báo cáo thường niên 2013

edf40wrjww2News:News_Intro
Với mục đích tổng hợp và ghi nhận các kết quả đã đạt được trong năm 2013 đồng thời để để xây dựng phương hướng và kế hoạch hoạt động cho năm 2014, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) đã hoàn thiện “Báo cáo hoạt động năm 2013” như một ấn phẩm được phát hành thường niên để các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp theo dõi và phối hợp hoạt động.

edf40wrjww2News:News_Content

Năm 2013 vừa qua đã đánh dấu có nhiều chuyển biến tích cực của Cục QLCT. Ngoài việc gia tăng về mặt số lượng cán bộ, Cục cũng đã củng cố và cơ cấu lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với yêu cầu thực tế về mặt chuyên môn.

Về lĩnh vực cạnh tranh năm 2013, Cục đã tập trung xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc thực thi hiệu quả pháp luật và chính sách cạnh tranh.

Về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, những số liệu năm 2013 cho thấy sự tăng lên đáng kể số vụ việc khiếu nại mà Cục tiếp nhận và xử lý, đối tượng khiếu nại không chỉ là người tiêu dùng Việt Nam mà còn có người tiêu dùng nước ngoài sống và, làm việc và du lịch tại Việt Nam.

Về công tác phòng vệ thương mại, bên cạnh những kết quả tích cực của công tác kháng kiện, Cục đã điều tra và ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật nhập khẩu vào Việt Nam, đồng thời, lần đầu tiên tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng thép nhập khẩu vào Việt Nam.

Báo cáo được hỗ trợ xuất bản bởi Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về luật và chính sách cạnh tranh tại Việt Nam” với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (giai đoạn 2013 – 2014).

Chi tiết Báo cáo xin xem tại: tiếng Anhtiếng Việt.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày