Cục Quản lý cạnh tranh công bố Báo cáo thường niên 2014 02-04-2015

Cục Quản lý cạnh tranh công bố Báo cáo thường niên 2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Với mục đích tổng hợp và ghi nhận các kết quả đã đạt được trong năm 2014 đồng thời để để xây dựng phương hướng và kế hoạch hoạt động cho năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh đã hoàn thiện “Báo cáo thường niên năm 2014” như một ấn phẩm được phát hành thường niên để các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp theo dõi và phối hợp hoạt động.

edf40wrjww2News:News_Content

Năm 2014 vừa qua, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung dần bước vào giai đoạn phục hồi, hoạt động cạnh tranh trên thị trường từ đó cũng trở nên sôi nổi hơn nhưng mặt khác cũng ẩn chứa nhiều hơn những nguy cơ phát sinh các hành vi phản cạnh tranh.Với một cơ quan hạn chế về nguồn lực và kinh nghiệm như Cục Quản lý cạnh tranh, có thể nói, năm 2014 là một năm đầy khó khăn và thách thức trên cả 3 lĩnh vực mà Cục chịu trách nhiệm quản lý: cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và phòng vệ thương mại. Tuy nhiên, năm vừa qua đã ghi nhận nhiều thành công quan trọng trên chặng đường phát triển của Cục.

Về lĩnh vực cạnh tranh, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc thực thi pháp luật và chính sách cạnh tranh, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động bán hang đa cấp và xử lý vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh đã được Cục xây dựng và trình Chính phủ ban hành và có hiệu lực trên thực tế .

Về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong năm 2014, Cục đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các địa phương, hoàn thiện hệ thống tiếp nhận khiếu nại từ người tiêu dùng. Đặc biệt với sự ra đời của Tổng đài tư vấn cho người tiêu dùng miễn phí 1800.6838 thì số vụ khiếu nại của người tiêu dùng mà Cục tiếp nhận và xử lý đã tăng lên đáng kể so với những năm trước.

Về lĩnh vực phòng vệ thương mại, Cục lần đầu tiên tiến hành điều tra và đưa ra quyết định cuối cùng về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu vào Việt Nam. Bên cạnh đó, liên quan đến công tác kháng kiện, vụ kiện chống trợ cấp đầu tiên của EC đối với Việt Nam đã đạt được kết quả tích cực, theo đó, EC kết luận biên độ trợ cấp của của Việt Nam là không đáng kể và chấp dứt vụ việc điều tra. Ngoài ra, đối với vụ việc giải quyết tranh chấp tôm tại WTO, Ban hội thẩm cũng đã chấp nhận và ủng hộ 7 khiếu kiện của Việt Nam.

Báo cáo được hỗ trợ xuất bản bởi Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về luật và chính sách cạnh tranh tại Việt Nam” với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (giai đoạn 2014 – 2015).

Chi tiết Báo cáo xin xem tại:

Báo cáo thường niên năm 2014 (Tiếng Việt)

- Báo cáo thường niên năm 2014 (Tiếng Anh)

  (Phòng Hợp tác quốc tế – Cục Quản lý cạnh tranh)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày