Báo cáo Tập trung kinh tế năm 2014 02-07-2015

Báo cáo Tập trung kinh tế năm 2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Thực tiễn hoạt động tập trung kinh tế tại Việt Nam đã và đang phát triển và gia tăng mạnh mẽ trong thời gian vừa qua cho thấy việc mua lại, sáp nhập doanh nghiệp vẫn là cách thức đầu tư hiệu quả nhất. Thị trường đã chứng kiến làn sóng mua bán sáp nhập các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, nhiều thương vụ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước lớn, những thương vụ doanh nghiệp nước ngoài chiếm lĩnh thị trường Việt Nam và những vụ thâu tóm giá trị cao. Điều đó cho thấy tập trung kinh tế tại Việt Nam có nguy cơ tiềm ẩn những yếu tố hình thành các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, có thể gây ảnh hưởng tới môi trường cạnh tranh. Vì vậy, các hoạt động tập trung kinh tế cần được các cơ quan quản lý nhà nước giám sát, kiểm soát chặt chẽ.

edf40wrjww2News:News_Content

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công  Thương đã xây dựng Báo cáo tập trung kinh tế với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại Giao và thương mại Ôx-trây-li-a và Dự án hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV). Đồng thời báo cáo cũng được hoàn thiện và đóng góp ý kiến từ các cơ quan hữu quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu.

Báo cáo tập trung kinh tế năm 2014 bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1.     Thực trạng hoạt động tập trung kinh tế tại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014;

2.     Kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh;

3.     Các vụ việc tập trung kinh tế điển hình và xu hướng tập trung kinh tế trong thời gian tới.

  1. Xu hướng tập trung kinh tế và định hướng kiểm soát tập trung kinh tế trong thời gian tới

Thông tin chi tiết về Báo cáo xin liên hệ Anh Đỗ Văn Hùng - Trung tâm Thông tin cạnh tranh – Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 222.05305-114   Fax: (+84 4) 222.05303

Di động: 0983668857

Email: hungdv@moit.gov.vn

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày