Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến giới hạn số từ đối với bản nêu ý kiến và bản phản biện trong các vụ việc điều tra chống bán phá giá và trợ cấp 30-05-2016

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến giới hạn số từ đối với bản nêu ý kiến và bản phản biện trong các vụ việc điều tra chống bán phá giá và trợ cấp

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 20 tháng 5 năm 2016, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng Công báo liên bang (Vol.81, No.98) về đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến giới hạn số từ trình bày trong các bản đệ trình (case briefs) và bản phản biện (rebuttal briefs) bày tỏ ý kiến trong các vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp và đề nghị các bên quan tâm đóng góp ý kiến.

edf40wrjww2News:News_Content

Theo DOC, lý do đưa ra đề xuất này nhằm đơn giản hoá quy trình thủ tục điều tra trong quy định hiện hành, phù hợp với các thực tiễn điều tra hiện nay của DOC và để giảm sự áp lực về nguồn lực.

Bối cảnh

Mục 351.309 quy định của DOC đã đưa ra giới hạn cho bản đệ trình vụ việc và những phản biện vắn tắt đồng thời đưa ra những hướng dẫn về nội dung trong các tài liệu này. Tuy nhiên, không giống như các cơ quan liên bang khác (ví dụ: Uỷ ban Thương mại Quốc tế, Bộ Lao động, hay Toà về Thuế nội địa), DOC hiện nay chưa giới hạn độ dài của những văn bản đó. Do vậy những bản đệ trình này đôi lúc chứa đựng những nội dung dài dòng hoặc bị trùng lặp trong các thủ tục về thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp. Việc rà soát và tóm tắt những bản đệ trình dài dòng này tốn đáng kể nguồn lực. Nhằm giảm tải áp lực đối với nguồn lực hạn chế và đơn giản hóa quá trình này, DOC đề xuất sửa đổi quy định 19 CFFR 351.309 theo đó sẽ đặt ra giới hạn tổng số (không quá) 25,000 từ cho cả bản đệ trình ý kiến và bản phản biện của mỗi bên. Việc phân bổ số lượng từ cho từng bản sẽ tùy theo các bên liên quan trong các vụ việc. Giới hạn số từ sẽ bao gồm tất cả các tài liệu đính kèm, tiêu đề, chú thích, ghi chú và các trích dẫn được sử dụng trong tài liệu; giới hạn này sẽ không bao gồm mục lục nội dung, danh mục quy chế, quy định và các vụ việc được trích dẫn và tóm tắt các lập luận trong bản đệ trình ý kiến.

Nếu một bên liên quan có nghi ngờ về số từ của 1 bên khác, hồ sơ khiếu nại phải được thực hiện trong vòng 48 giờ kể từ lúc nộp bản đệ trình và bản phản biện cuối cùng trong hệ thống ACCESS (Antidumping and Countervailing Duty Centralized Electronic Service System – Hệ thống dịch vụ điện tử về thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp). Các bên không thể xem thông tin mật của bản đệ trình về vụ việc của các bên khác trong ACCESS và có thể phải dựa trên bản đệ trình được nộp bởi bên nộp hồ sơ, xin lưu ý rằng 19 CFR 351.303(f)(3)(i) chứa đựng những quy định cụ thể đối với việc gửi bản đệ trình cho các bên. Những bản đệ trình vụ việc phải được cung cấp bởi những người có trong danh sách cùng ngày với ngày họ nộp trực tiếp lên DOC hoặc bằng thư gửi qua đêm hoặc chuyển phát nhanh vào ngày hôm sau mà chúng cho rằng điều này cho phép có đủ thời gian cho bên khiếu nại nộp trong vòng 48 giờ. DOC sẽ đánh giá những khiếu nại nhận được và xác định quá trình hành động thích hợp.

Nếu DOC thấy có lý do chính đáng, hạn chế về số từ có thể được DOC thay đổi nếu có một bên yêu cầu. Yêu cầu này phải được DOC nhận được đủ sớm trước thời hạn nộp bản đệ trình để được xem xét.

Các bên liên quan nếu có ý kiến về đề xuất này và muốn được xem xét phải được gửi bằng văn bản không muộn hơn ngày 20 tháng 6 năm 2016 qua website www.regulations.gov, Docket No. ITA-2016-0001. Trong trường hợp các ý kiến không truy cập được vào Internet thì có thể nộp bản gốc và một bản sao điện tử bằng đường văn thư tới địa chỉ người nhận như sau:

Ông Paul Paquido – Assistant Secretary for Enforcement and Compliance

Phòng 1870, Bộ Thương Mại

Phố 14 Constitution Ave. NW.

Washington, DC 20230.

Nhấp vào đây để xem chi tiết thông báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Điện thoại: (04)222. 05012

Fax: (04)222.05003

(Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài
– Cục Quản lý cạnh tranh)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày