Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 08-11-2016

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

edf40wrjww2News:News_Intro
Nhằm thực hiện Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh năm 2017; Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4371/QĐ-BCT ngày 03 tháng 11 năm 2016 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

edf40wrjww2News:News_Content

 Ban soạn thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) do ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban. Thành phần tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Cạnh tranh (sửa đổi) ngoài các thành viên thuộc Bộ Công Thương còn có nhiều thành viên từ các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các viện nghiên cứu, trường đại học, và cơ quan liên quan khác.

Công tác sửa đổi Luật Cạnh tranh lần này hướng tới giải quyết những khiếm khuyết và bất cập trong các quy định hiện tại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả thực thi.

  • Tags:

Các tin khác

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày