Việt Nam tổ chức phiên tham vấn công khai vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam (vụ việc SG05) 23-01-2017

Việt Nam tổ chức phiên tham vấn công khai vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam (vụ việc SG05)

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 06 tháng 7 năm 2015, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 2847/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999 (vụ việc SG05).

edf40wrjww2News:News_Content

            Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4993/QĐ-BCT gia hạn thời gian điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam thêm 2 tháng (đến ngày 06 tháng 3 năm 2017).

Căn cứ Theo Điều 7 Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam và Điều 15 Nghị định số 150/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh (Cơ quan điều tra) sẽ tổ chức buổi tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm liên quan tới vụ việc, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00 - 12h00, Thứ Năm, ngày 16 tháng 02 năm 2017

2. Địa điểm: Phòng họp 101, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

3. Chương trình dự kiến: Gửi kèm theo Thông báo này

4. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

5. Số lượng: Mỗi Bên liên quan cử không quá 03 (ba) đại diện tham gia

Xin lưu ý rằng buổi tham vấn không mang tính bắt buộc, các Bên liên quan không có mặt tại buổi tham vấn vẫn được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đơn đăng ký tham vấn (theo mẫu đính kèm) và nội dung trình bày trong buổi tham vấn phải được gửi bằng đường bưu điện hoặc email tới Cơ quan điều tra trước 17h00 ngày 10 tháng 02 năm 2017, theo địa chỉ:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương

25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: +84-4-2220.5002 (máy lẻ 1038)             Fax: +84-4-2220.5003

Cán bộ phụ trách: Vũ Tuấn Nghĩa (email: nghiavt@moit.gov.vn; HP: +84-906180128)

Cơ quan điều tra trân trọng thông báo./.

Nhấp vào đây để ti về:

1. Thông báo của Cơ quan điều tra

2. Đơn đăng ký tham vấn

           3. Chương trình dự kiến

                        (Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày