Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) ra kết luận về thiệt hại trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu 25-09-2017

Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) ra kết luận về thiệt hại trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 22 tháng 9 năm 2017, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã biểu quyết về vấn đề thiệt hại trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu (tên tiếng Anh là Crystalline Silicon Photovoltaic Cells).Theo đó, cả 4 Ủy viên đã bỏ phiếu biểu quyết và đều cho rằng ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ chịu thiệt hại nghiêm trọng do sự gia tăng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra.

edf40wrjww2News:News_Content

          Căn cứ vào kết quả này, USITC sẽ tiếp tục xem xét áp dụng các biện pháp nhằm khắc phục thiệt hại. Theo đó, USITC sẽ: (i) tổ chức phiên điều trần công khai về biện pháp khắc phục vào ngày 3 tháng 10 năm 2017; (ii) nộp báo cáo có các thông tin về thiệt hại, các đề xuất về biện pháp khắc phục, một số kết luận bổ sung (liên quan đến nghĩa vụ của Hoa Kỳ trong một số FTA đã ký) và các căn cứ lập luận tới Tổng thống vào ngày 13 tháng 11 năm 2017.

Tổng thống sẽ là người quyết định cuối cùng về việc có cần áp dụng biện pháp hay không, hình thức và thời gian áp dụng. Tuy nhiên, luật pháp Hoa Kỳ cũng quy định, thời gian áp dụng biện pháp ban đầu không được quá 04 năm, có thể được gia hạn, nhưng tổng thời gian áp dụng biện pháp không quá 08 năm.

Trước đó, ngày 17 tháng 5 năm 2017, USITC đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu.

Một số thông tin chung về vụ việc

- Sản phẩm bị điều tra: tấm pin năng lượng mặt trời có mã HS 8541.40.6030, 8541.40.6020 (đối với CSPV modules), 8501.61.00.00 và 8507.20.80 (đối với CSPV cells), và 8501.31.8000.

- Nguyên đơn: Công ty Suvina Inc.

- Nguyên đơn cáo buộc rằng pin năng lượng mặt trời nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã chiếm lĩnh thị phần đáng kể của các nhà sản xuất trong nước và khiến cho các nhà sản xuất này lâm vào tình trạng khó khăn, lỗ kéo dài và thậm chí đóng cửa, gây ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng.

Lịch trình tiếp theo

Phiên điều trần về biện pháp khắc phục thiệt hại: ngày 03 tháng 10 năm 2017.

Theo như thông báo khi khởi xướng điều tra, các bên mong muốn tham gia phiên điều trần về biện pháp khắc phục cần phải đăng ký bằng văn bản gửi tới Chủ tịch USITC trong hoặc trước ngày 27 tháng 9 năm 2017. Các bên không phải là bên liên quan của vụ việc (nonparty) có thể yêu cầu USITC cho phép phát biểu ý kiến (ngắn gọn) tại các phiên điều trần.

Tất cả các bên có liên quan và không liên quan muốn tham gia phiên điều trần về biện pháp khắc phục và phát biểu ý kiến được khuyến nghị nên tham gia vào buổi họp trước phiên điều trần được tổ chức vào ngày 28 tháng 9 năm 2017.

Các bên có liên quan của vụ việc (interested party) có thể nộp bản tóm tắt (brief) trước và sau phiên điều trần. Thời hạn để nhận bản tóm tắt trước phiên điều trần về biện pháp khắc phục là ngày 27 tháng 9 năm 2017. Thời hạn để nhận bản tóm tắt sau phiên điều trần về biện pháp khắc phục là ngày 10 tháng 10 năm 2017.

(Chi tiết thông báo của USITC:

https://usitc.gov/press_room/news_release/2017/er0922ll832.htm)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Cục Phòng vệ thương mại

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Điện thoại: (04)222. 05012

          Fax: (04)222.05003

                                                                               (Cục Phòng vệ thương mại)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày