Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố Kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá 2014-2016 đối với sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam 03-10-2017

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố Kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá 2014-2016 đối với sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 28/ 9/2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố Kết luận cuối cùng của đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá cho giai đoạn từ ngày 29/12/2014 đến 30/6/2016 đối với sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam. Trong kết luận, DOC cho biết do không có bên liên quan nào đưa ra bình luận đối với kết luận sơ bộ đợt rà soát hành chính này nên kết luận cuối cùng sẽ không thay đổi so với kết luận sơ bộ.

edf40wrjww2News:News_Content

           Theo đó,  DOC xác định mức thuế đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu đinh thép của Việt Nam trong giai đoạn rà soát (gồm các mã HS: 7317.00.55.02, 7317.00.55.03, 7317.00.55.05, 7317.00.55.07, 7317.00.55.08, 7317.00.55.11, 7317.00.55.18, 7317.00.55.19, 7317.00.55.20, 7317.00.55.30, 7317.00.55.40, 7317.00.55.50, 7317.00.55.60, 7317.00.55.70, 7317.00.55.80, 7317.00.55.90, 7317.00.65.30, 7317.00.65.60; 7317.00.75.00, 7907.00.60.00 và 8206.00.00.00) như sau:

(i) Do nguyên đơn (công ty Mid Continent Steel&Wire) đã rút yêu cầu rà soát đúng thời hạn đối với 08 trong tổng số 11 công ty được đề nghị rà soát lần này nên DOC đã quyết định hủy đợt rà soát hành chính đối với 08 công ty này.

(ii) Các công ty xuất khẩu đinh thép còn lại trong đợt rà soát này không được hưởng mức thuế suất riêng rẽ do không chứng minh được thỏa mãn điều kiện theo quy định pháp luật chống bán phá giá (CBPG) Hoa Kỳ, do đó các công ty này sẽ bị áp mức thuế suất toàn quốc.

Kết luận cuối cùng này sẽ là căn cứ để DOC và cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới (CBP) của Hoa Kỳ áp thuế CBPG và các khoản tiền đặt cọc đối với các lô hàng đinh thép liên quan nhập khẩu từ Việt Nam.

DOC dự kiến sẽ ban hành các hướng dẫn tính thuế thích hợp trực tiếp cho Cơ quan Hải quan và biên phòng (CBP) trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết luận cuối cùng của đợt rà soát.

Chi tiết thông báo tại:

https://www.federalregister.gov/documents/2017/09/28/2017-20800/certain-steel-nails-from-the-socialist-republic-of-vietnam-final-results-of-antidumping-duty?utm_campaign=subscription%20mailing%20list&utm_source=federalregister.gov&utm_medium=email

                                                                                                                 (Cục Phòng vệ thương mại)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày