Úc ra thông báo gia hạn thời gian ban hành Báo cáo cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ Việt Nam 15-12-2017

Úc ra thông báo gia hạn thời gian ban hành Báo cáo cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Ủy Ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc đã ra thông báo (Thông báo số 2017/179) về việc gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về khuyến nghị của ADC (Final Report) trong vụ việc điều tra CBPG với sản phẩm dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam. Theo đó, để có thêm thời gian xem xét các bình luận của các bên liên quan đối với Báo cáo về dữ kiện trọng yếu mà ADC công bố ngày 27 tháng 10 năm 2017, thời hạn để Ủy viên cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC tới người có thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc- Paliarmentary Secretary) được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 25/01/2017, trừ khi cuộc điều tra này kết thúc sớm hơn.

edf40wrjww2News:News_Content

              Trước đó, ngày 7 tháng 6 năm 2017, ADC đã ra Thông báo khởi xướng điều tra. Ngày 27 tháng 10 năm 2017, ADC công bố Báo cáo về dữ kiện trọng yếu và thời hạn để các bên gửi ý kiến bình luận đối với bản Báo cáo này là ngày 16 tháng 11 năm 2017, tuy nhiên ADC đã gia hạn thời hạn gửi ý kiến bình luận đến ngày 24 tháng 11 năm 2017 theo đề nghị của các bên liên quan. ADC cho biết đã nhận được ý kiến bình luận của Nguyên đơn trong đó có một số vấn đề phức tạp cần xem xét kỹ lưỡng.

                Một số thông tin chung về vụ việc:

- Sản phẩm bị điều tra: dây thép dạng cuộn gồm mã HS: 7213.91.00.44, 7227.90.90.02 và 7227.90.90.42 (sản phẩm này đang không phải chịu thuế khi xuất khẩu sang Úc)

- Nguyên đơn: Công ty OneSteels

- Ngày nộp đơn kiện có hiệu lực: 31/5/2017

- Giai đoạn điều tra bán phá giá: 1/4/2016 – 31/3/2017

- Giai đoạn điều tra thiệt hại: 1/1/2013 đến nay

               Lịch trình tiếp theo của vụ việc:

Báo cáo về khuyến nghị của ADC sẽ được gửi tới người có thẩm quyền (Parliamentary Secretary): trước hoặc vào ngày 25/01/2017 (hoặc có thể được gia hạn). Parliamentary Secretary phải ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về khuyến nghị của ADC (hoặc được gia hạn).

              Thông tin chi tiết của Thông báo xin xem tại đây: 

http://www.adcommission.gov.au/cases/EPR%20351%20%20450/EPR%20416/031%20-%20Notice%20-%20ADN%202017-179%20-%20Extension%20of%20time%20to%20publish%20Final%20Report.pdf

                                                                                                               (Cục Phòng vệ thương mại)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày