Bộ thương mại Hoa Kỳ (DOC) tự khởi xướng điều tra chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối với tấm nhôm hợp kim thông thường nhập khẩu từ Trung Quốc 22-12-2017

Bộ thương mại Hoa Kỳ (DOC) tự khởi xướng điều tra chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối với tấm nhôm hợp kim thông thường nhập khẩu từ Trung Quốc

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Bộ thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo tự khởi xướng điều tra CBPG và CTC đối với tấm nhôm hợp kim thông thường (common alloy aluminum sheet) nhập khẩu từ Trung Quốc gồm các mã HS: 7606.12.3045; 7606.12.3055; 7606.11.3060, 7606.11.6000, 7606.12.3090, 7606.12.6000, 7606.91.3090, 7606.91.6080, 7606.92.3090, và 7606.92.6080; 7606.11.3030, 7606.12.3030, 7606.91.3060, 7606.91.6040, 7606.92.3060, 7606.92.6040, 7607.11.9090.

             Thông thường, các cuộc điều tra CBPG và CTC được DOC khởi xướng khi có đơn kiện của ngành sản xuất nội địa cáo buộc rằng hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ được trợ cấp và bị bán phá giá gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa. Tuy nhiên, theo quy định tại Mục 702(a) và 732(a) Đạo luật thuế quan Hoa Kỳ 1930, DOC có thể tự khởi xướng điều tra CBPG và CTC khi DOC, từ những thông tin có sẵn, xác định sự cần thiết phải tiến hành điều tra.

Trong vụ việc tự khởi xướng lần này, DOC dựa vào thông tin rằng (i) giá bán tấm nhôm hợp kim thông thường nhập khẩu từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ có thể đang thấp hơn giá trị thông thường của hàng hóa tương tự; (ii) hàng hóa nhập khẩu đó có thể đang được hưởng lợi từ các chương trình trợ cấp; (iii) hàng hóa bị bán phá giá và trợ cấp đó có thể đang gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự nội địa Hoa Kỳ.

Theo DOC, năm 2016, tấm nhôm hợp kim thông thường nhập khẩu từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ đạt mức 603,6 triệu đô.

Dự kiến, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ ban hành quyết định về thiệt hại sơ bộ trong vòng 45 ngày (dự kiến là 12 tháng 01 năm 2018) kể từ ngày ITC nhận được thông báo tự khởi xướng từ DOC. Trong trường hợp ITC xác định rằng hàng hóa nhập khẩu liên quan đang gây ra, hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ, cuộc điều tra sẽ được tiếp tục và DOC dự kiến sẽ ban hành quyết định sơ bộ về điều tra CTC vào ngày 01 tháng 2 năm 2018 và quyết định sơ bộ về điều tra CBPG vào ngày 17 tháng 4 năm 2018 (có thể gia hạn); quyết định cuối cùng về điều tra CTC vào ngày 17 tháng 04 năm 2018 và quyết định cuối cùng về điều tra CBPG vào ngày 02 tháng 7 năm 2018. Nếu quyết định của ITC là phủ định, cuộc điều tra sẽ kết thúc.

Biên độ phá giá DOC ước tính là 56,54% đến 59,72%. Biên độ trợ cấp ước tính là trên mức tối thiểu (biên độ tối thiểu là dưới 1% đối với các nước phát triển và dưới 2% đối với các nước đang phát triển).

           Tải thông báo của DOC tại đây.

                                                                                                         (Cục Phòng vệ thương mại)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày