Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu “Vấn đề cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng đa diện” 10-04-2018

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu “Vấn đề cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng đa diện”

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng nghiên cứu "Vấn đề cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng đa diện".

 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đang tiến hành tuyển chuyên gia tư vấn trong nước phối hợp với Cục tham gia xây dựng và hoàn thiện Nghiên cứu "Vấn đề cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng đa diện".  

           Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 10/4/2018 đến trước 17h ngày 25/4/2018:  

Nộp trực tiếp tại:

   CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG – BỘ CÔNG THƯƠNG

 Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

 Nộp qua email đến địa chỉ:

 Chị Phan Vân Hằng – Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế

 Email: hangpv@moit.gov.vn

 Tel: 84-24- 22205002            Fax: 84-24-22205003         

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch

2. Đề xuất nghiên cứu

3. Chi phí tiến hành nghiên cứu.

 Thông tin chi tiết xin tải tại đây

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày