Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 17-01-2019

Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Sau khi đăng tải công khai và gửi lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh, đến nay, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, chuyên gia, học giả và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trên cơ sở đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tổ chức nghiên cứu giải trình, tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp tục đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh tại đây.

Ý kiến đóng góp đối với dự thảo Nghị định xin gửi trước ngày 25 tháng 01 năm 2019 theo địa chỉ sau đây:

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (024) 22205002;               Fax: (024) 22205003;              Email: antitrustvca@moit.gov.vn

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày