Kêt quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp 10-07-2019

Kêt quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp

Thực hiện kế hoạch thanh tra của Bộ Công Thương năm 2019, vừa qua Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam và Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam.

 Kết quả thanh tra như sau:

I. Đối với Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam

Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam có mã số doanh nghiệp 0311114017, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 09 năm 2011 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 7) ngày 25 tháng 06 năm 2015; đại diện theo pháp luật là Bà Phạm Thị Ngọc Dung.

Công ty có 04 Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng và 01 Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 032/QLCT-GCN ngày 27 tháng 02 năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 ngày 12 tháng 3 năm 2019 với địa chỉ trụ sở chính tại tầng 4, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam kinh doanh 11 loại sản phẩm là thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm nhập khẩu các loại được nhập khẩu thông qua Công ty TNHH Ảnh Mới.

Năm 2018, doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty đạt hơn 1430 tỷ đồng.

Những vấn đề đã tuân thủ quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp:

- Công ty có niêm yết đầy đủ, công khai tại trụ sở chính các tài liệu hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của Công ty;

- Công ty đã thực hiện thủ tục thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo đến các Sở Công Thương nơi tổ chức;

- Công ty có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người tham gia để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác theo quy định;

- Công ty có thực hiện báo cáo định kỳ đến Bộ Công Thương và các Sở Công Thương nơi có hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định;

- Công ty thực hiện đúng kế hoạch trả thưởng đã đăng ký với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Những tồn tại, hạn chế:

- Công ty có người tham gia bán hàng đa cấp tại các tỉnh nơi Công ty chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

- Công ty lưu hành hợp đồng không đúng mẫu đã đăng ký.

- Công ty chỉ định đào tạo viên không đáp ứng điều kiện của pháp luật để đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp

- Công ty lưu hành danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp không đúng danh mục đã thông báo/đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam số tiền 250 triệu đồng về 4 hành vi vi phạm đồng thời yêu cầu Công ty khắc phục các tồn tại, hạn chế này.

II. Đối với Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam

Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam có mã số doanh nghiệp 0800480475, đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 12 năm 2008 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 9) ngày 21 tháng 06 năm 2018; đại diện theo pháp luật là ông Zhang Zhong Tao.

Công ty có 02 Chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; 14 Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Nam Định, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh; 01 nhà máy sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm tại Hải Dương.

Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 008/QLCT-GCN ngày 23 tháng 12 năm 2014 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất (lần 10) ngày 15 tháng 3 năm 2019 với địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Đại An, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Từ ngày 29/3/2019, Công ty áp dụng danh mục hàng hóa gồm 26 sản phẩm, trong đó có: 02 thực phẩm chức năng; 13 thực phẩm chức năng kết hợp bảo vệ sức khỏe; 03 dụng cụ chăm sóc sức khỏe; 05 hóa mỹ phẩm kết hợp sản phẩm chăm sóc cá nhân; 02 sản phẩm chăm sóc gia đình; 01 thực phẩm thường.

Năm 2018, doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty đạt hơn 167 tỷ đồng.

Những vấn đề đã tuân thủ quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp:

- Công ty có niêm yết đầy đủ, công khai tại trụ sở chính các tài liệu hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của Công ty;

- Công ty đã thực hiện thủ tục thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo đến các Sở Công Thương nơi tổ chức;

- Công ty có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người tham gia để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác theo quy định;

- Công ty có thực hiện báo cáo định kỳ đến Bộ Công Thương và các Sở Công Thương nơi có hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định;

- Công ty thực hiện đúng kế hoạch trả thưởng đã đăng ký với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Các tồn tại, hạn chế:

- Hệ thống công nghệ thông tin của Công ty không cung cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp đầy đủ các thông tin cơ bản theo quy định;

- Trang thông tin điện tử của Công ty không cập nhật danh sách Đào tạo viên theo quy định;

- Không vận hành hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp;

- Công ty có người tham gia bán hàng đa cấp tại các tỉnh nơi Công ty chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

- Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật

- Không đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

- Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật;

- Không thanh toán hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mại và các lợi ích kinh tế khác bằng tiền cho người tham gia bán hàng đa cấp dưới hình thức chuyển khoản qua ngân hàng;

- Công ty chỉ định đào tạo viên không đáp ứng điều kiện của pháp luật để đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam số tiền 585.000.000 đồng (năm trăm tám mươi năm triệu đồng) về 9 hành vi vi phạm đồng thời yêu cầu Công ty khắc phục các tồn tại, hạn chế này.

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày