Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 23-07-2019

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo Quyết định số 83/QĐ-CT về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (file đính kèm)

Danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (file đính kèm)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày