Ủy ban Thương mại Lành mạnh Đài Loan (Trung Quốc) ban hành quyết định xử phạt năm (05) nhà cung cấp bê tông trộn sẵn đối với hành vi thỏa thuận ấn định giá 11-09-2019

Ủy ban Thương mại Lành mạnh Đài Loan (Trung Quốc) ban hành quyết định xử phạt năm (05) nhà cung cấp bê tông trộn sẵn đối với hành vi thỏa thuận ấn định giá

Ngày 29 tháng 4 năm 2019, Ủy ban Thương mại Lành mạnh Đài Loan (TFTC) đã ban hành quyết định xử phạt năm (05) nhà cung cấp bê tông trộn sẵn: Công ty Vật liệu xây dựng Goldsun và Tập đoàn Xi măng Đài Loan 20 triệu NT$; Công ty Bê tông trộn sẵn Ya Tung 11 triệu NT$; Tập đoàn Xi măng Universal 8 triệu NT$ và Công ty Bê tông Tian Cheng 1 triệu NT$, tổng cộng 60 triệu NT$, tương đương 2 triệu đô la Mỹ, đối với hành vi thỏa thuận ấn định giá.

            Với thị phần kết hợp trên 75% trên thị trường miền Nam Đài Loan – Trung Quốc, năm (05) nhà cung cấp bê tông nói triên bị cáo buộc có hành vi thỏa thuận tăng giá.

Theo điều tra của TFTC, vào tháng 12 năm 2018, năm (05) nhà cung cấp bê tông nói trên đã lần lượt gửi thư cho khách hàng của họ thông báo rằng họ sẽ tăng giá sản phẩm bê tông trộn sẵn, việc tăng giá bắt đầu có hiệu lực vào tháng 01 năm 2019. Nguyên nhân các nhà cung cấp đưa ra là do tình trạng khan hiếm nguyên liệu đầu vào (sỏi) kể từ đầu năm 2018.

TFTC cho rằng rằng các yếu tố liên quan đến hành vi tăng giá nói trên như thời điểm gửi thông báo tăng giá, mức độ giá tăng, ngày có hiệu lực áp dụng mức giá mới của 05 nhà cung cấp nói trên gần như giống hoặc trùng nhau. Điều này khó có thể xảy ra nếu các công ty hành động độc lập trong việc ra quyết định. Đồng thời, TFTC cũng lập luận rằng thiếu cơ sở kinh tế giải thích cho việc tăng giá và đưa những lý do cụ thể như sau:

- Việc tăng giá mạnh như trên không phải là thông lệ trong ngành kinh doanh bê tông trộn sẵn;

Mức tăng giá của năm nhà cung cấp nói trên gấp đôi so với mức tăng giá của các nhà cung cấp vừa và nhỏ trên thị trường. Điều này là không thể giải thích được nếu xét về mặt kinh tế bởi trên thực tế, với tổng mức thị phần 75%, năm nhà cung cấp nói trên có được lợi thế kinh tế tương đối lớn về mặt quy mô so với các nhà cung cấp vừa và nhỏ khác. Thêm vào đó, bê tông trộn sẵn là sản phẩm có tính đồng nhất cao, một đặc điểm rất dễ để dẫn đến thỏa thuận giá.

Mặc dù không đưa ra được bằng chứng cụ thể về thỏa thuận ấn định giá giữa 05 nhà cung cấp, nhưng căn cứ lập luận của mình TFTC cho rằng có sự liên kết giữa các nhà cung cấp trong việc tăng giá đồng thời FTTC cũng cho rằng thiếu cơ sở kinh tế  để giải thích cho việc tăng này. Đây được cho cơ sở thuyết phục để TFTC kết luận rằng có sự thỏa thuận giữa năm (05) nhà cung cấp trong việc tăng giá bê tông trộn sẵn từ tháng 1 năm 2019. Theo đó, TFTC đã kết luận năm nhà cung cấp bê tông trộn sẵn nói trên đã tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, vi phạm Điều 15 (1) Đạo luật Thương mại Lành mạnh của Đài Loan và đã xử phạt 05 công ty nói trên số tiền 60 triệu NT$.

Các nhà cung cấp hiện đã kháng cáo quyết định của TFTC tới Tòa với lý do việc tăng giá mà họ đưa ra chỉ đơn thuần là kết quả của việc chi phí tăng và TFTC đã sai lầm khi kết luận rằng hành vi của họ là không hợp lý về mặt kinh tế.

Văn phòng./. 

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày