Kết quả Vòng 2 Thi tuyển viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 2019 05-07-2019

Kết quả Vòng 2 Thi tuyển viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 2019

Căn cứ quyết định số 82/QĐ-CT ngày 05 tháng 7 năm 2019 về việc công nhận kết quả Vòng 2 Thi tuyển viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 2019.

         Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận đề nghị phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh và Bảo vệ người tiêu dùng.  

          Kết quả Vòng 2 Thi tuyển viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 2019 (file đính kèm).

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày