Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam 26-12-2016

Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương (QLCT) nhận được thông tin về việc ngày 23 tháng 12 năm 2016 Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã ra thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

edf40wrjww2News:News_Content

               Thông tin chung

- Sản phẩm bị điều tra: Tôn màu (Mã HS: 7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và 7212.40.20.00)

- Nguyên đơn: PT NS BlueScope Indonesia

- Ngày khởi xướng: 23/12/2016

- Giai đoạn điều tra bán phá giá: 7/2015 – 6/2016

- Tổng lượng nhập khẩu vào Indonesia (trong giai đoạn điều tra): 224,120 tấn. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc là 196,191 tấn, chiếm 87.5% (theo số liệu trong Thông báo của KADI)

Vụ việc sẽ được tiến hành điều tra vụ việc trong vòng 12 tháng (có thể gia hạn thành 18 tháng nếu cần thiết).

Trong Thông báo, KADI cho biết sẽ tiến hành khởi xướng điều tra đối với các bên liên quan đã được cơ quan này biết đến. Đối với tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu khẩu, KADI đề nghị các công ty này gửi đăng ký tham gia bên liên quan (bằng văn bản, trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra) tới KADI theo thông tin liên lạc sau:

INDONESIAN ANTI DUMPING COMMITTEE
Department of Trade, Building I 5th Floor
Jl. MI Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp/Fax : (62-21) 3850541
EMAIL: kadi@kemendag.go.id
WEBSITE: www.kadi.kemendag.go.id

            Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

           Điện thoại: (04)222. 05012; Fax: (04)222.05003

                                               (Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài)

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày