Cập nhật một số thời hạn trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam do Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) khởi xướng 30-12-2016

Cập nhật một số thời hạn trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam do Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) khởi xướng

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã ra thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

edf40wrjww2News:News_Content

Ngày 29 tháng 12 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được thông tin cập nhật về một số thời hạn của vụ việc. Theo đó, các bên muốn đăng ký làm bên liên quan/ tham gia vụ việc cần gửi thông báo đăng ký (bằng văn bản) tới KADI trước 16h ngày 05 tháng 1 năm 2017.

Ngoài ra, các bên đăng ký làm bên liên quan/tham gia vụ việc có 40 ngày kể từ ngày KADI thông báo khởi xướng điều tra để trả lời bản câu hỏi, đưa ra ý kiến đối với quyết định khởi xướng điều tra (bằng văn bản), các vấn đề liên quan khác như gửi yêu cầu tham vấn (heard orally) và gửi tới KADI. Bản trả lời câu hỏi đầy đủ (cả bản cứng và mềm) phải gửi tới KADI trước ngày 31 tháng 1 năm 2017 (giờ hành chính), theo thông tin liên lạc sau:

Indonesia Anti-Dumping Committee (KADI)

Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

JI. Ridwan Rais No. 5, Building I, 5th Floor, Jakarta 10110

Tel: 62-21-3850541, 3841961 Ext: 1316; Fax: 62-21-3850541

Email: kadi@kemendag.go.id;

Website: www.kadi.kemendag.go.id

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Điện thoại: (04)222. 05012); Fax: (04)222.05003

           Tin khởi xướng điều tra vụ việc: http://www.qlct.gov.vn/NewsDetail.aspx?ID=3488&CateID=275

                             (Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày