Úc ban hành Bản dữ liệu trọng yếu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam 14-12-2017

Úc ban hành Bản dữ liệu trọng yếu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 13/12/2017, Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc đã công bố Bản dữ liệu trọng yếu (Statement of essential facts No 405-SEF) trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam.

edf40wrjww2News:News_Content

            Căn cứ Bản dữ liệu nói trên, ADC cho rằng sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam vào Úc trong giai đoạn điều tra (POI) đã bị bán phá giá với mức biên độ phá giá là 8,0%, tuy nhiên thiệt hại mà các hàng hóa này gây ra đối với ngành sản xuất nội địa Úc là không đáng kể. Căn cứ vào kết luận này và ý kiến bình luận đối với Bản dữ liệu, ADC có thể sẽ đề xuất hủy bỏ điều tra theo quy định của pháp luật chống bán phá giá Úc.

Theo quy định, các bên liên quan có thể gửi ý kiến bình luận về Bản dữ liệu trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành, tức là không muộn hơn ngày 08/01/2017.                         

Báo cáo cuối cùng dự kiến sẽ được ADC ban hành vào hoặc trước ngày 06  tháng 02 năm 2018.

Bản bình luận/đệ trình đối với Bản dữ liệu trọng yếu có thể gửi về email investigations3@adcommission.gov.au; hoặc Fax: +61 3 8539 2499; hoặc gửi trực tiếp tới địa chỉ:

The Director - Operations 3

Anti-Dumping Commission

GPO Box 2013

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

(Hướng dẫn về việc soạn thảo bình luận/bản đệ trình được đăng tại: www.adcommission.gov.au)

Chi tiết về Bản dữ liệu này xin xem tại đây:

http://www.adcommission.gov.au/cases/EPR%20351%20%20450/EPR%20405/029%20-%20Report%20-%20Statement%20of%20Essential%20Facts%20-%20SEF%20405.pdf

Trước đó, ngày 8 tháng 6 năm 2017, ADC đã ra Thông báo khởi xướng điều tra, theo đó, SEF dự kiến được ban hành vào ngày 26 tháng 9 năm 2017 và bản Báo cáo cuối cùng dự kiến được ban hành vào hoặc trước ngày 10 tháng 11 năm 2017, tuy nhiên ADC đã ba lần thông báo gia hạn ban hành SEF. Ngày 7 tháng 8 năm 2017, Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) đã ra thông báo tạm thời về việc chưa áp dụng biện pháp CBPG sơ bộ đối với tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

Một số thông tin chung về vụ việc:

-  Ngày khởi xướng điều tra: ngày 8 tháng 6 năm 2017

- Sản phẩm bị điều tra: tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam có mã HS: 7308.20.00, 7308.90.00, 8502.31.10

- Nguyên đơn: Công ty Keppel Prince Engineering và Công ty Ottoway Fabrication.

- Giai đoạn điều tra bán phá giá: 1/1/2015 – 31/12/2016.

- Giai đoạn điều tra thiệt hại: 1/1/2013 đến nay.

- Biên độ bán phá giá ước tính khi khởi xướng điều tra của ADC là 15,7%.

                                                                             (Cục Phòng vệ thương mại)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày