Bộ Công Thương Lào sang học hỏi kinh nghiệm soạn thảo và thực thi pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam 06-04-2015

Bộ Công Thương Lào sang học hỏi kinh nghiệm soạn thảo và thực thi pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trở thành thành viên của WTO kể từ ngày 2 tháng 2 năm 2013. Khi gia nhập WTO, Lào chưa có các văn bản pháp luật về phòng vệ thương mại. Theo lộ trình cam kết gia nhập, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sẽ hoàn thiện và ban hành Pháp luật về tự vệ trong vòng 5 năm kể từ khi gia nhập (dự kiến thông qua vào tháng 6 năm 2016) và tiếp tục soạn thảo pháp luật về chống bán phá giá và chống trợ cấp. Để hoàn thiện và xây dựng pháp luật về phòng vệ thương mại phù hợp với các quy định của WTO và các cam kết trong Asean, phía Lào đề nghị được chia sẻ kinh nghiệm về việc soạn thảo luật, tham khảo thực tiễn cơ cấu tổ chức và công tác phòng vệ thương mại của Việt Nam.

edf40wrjww2News:News_Content

Nhằm thể hiện tinh thần hữu nghị và thiện chí của Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh đã chủ trì và phối hợp với Vụ Thị trường Châu Á – Thái Bình Dưong, Vụ Pháp chế, Phòng Thưong mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và một số hãng luật của Việt Nam có kinh nghiệm về phòng vệ thương mại tổ chức các buổi làm việc nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn công tác của Bộ Công Thương Lào từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 3 năm 2015. Thành phần Đoàn công tác của Lào gồm có Trưởng đoàn là Phó Cục trưởng Cục Chính sách Ngoại Thưong và đại diện của các bộ ngành liên quan của Lào như: Bộ Công Thưong, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng nhà nước.

Các buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm diễn ra trong không khí cởi mở, tích cực. Phía Việt Nam đã có các bài trình bày tổng quan về cơ cấu tổ chức, pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam hiện nay, việc thực thi các pháp lệnh này và tình hình ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài các bài trình bày trao đổi, phía bạn cũng có buổi trao đổi với VCCI và một số công ty luật về vai trò hỗ trợ doanh nghiệp cũng như Chính phủ trong lĩnh vực phòng vệ thưong mại và các biện pháp, hình thức tuyên truyền đào tạo, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp trước vấn đề mới mẻ này.

Kết thúc các buổi làm việc, phía Lào đã có được cái nhìn tổng quan về cơ cấu tổ chức, cơ chế và tình hình thực thi các pháp luật về phòng vệ thưong mại của Việt Nam trên thực tế và cho biết mong muốn sẽ có nhiều buổi chia sẻ, trao đổi về phòng vệ thương mại hơn nữa giữa hai nước trong quá trình phía bạn soạn thảo và hoàn thiện pháp luật về chống bán phá giá và chống trợ cấp cũng như trong quá trình thực thi sau này.

                                           (Phòng Điều tra các vụ kiện phòng vệ thương mại – Cục Quản lý cạnh tranh)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày