Lễ ký MOU về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng giữa Cục Quản lý cạnh tranh và Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc 18-06-2015

Lễ ký MOU về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng giữa Cục Quản lý cạnh tranh và Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng  Hàn  Quốc

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) và Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA), ngày 17 tháng 6 năm 2015 tại Hà Nội diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng giữa hai cơ quan.

edf40wrjww2News:News_Content

Tham dự Lễ ký có Ông Dae Pyo Jung, Chủ tịch KCA và Ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng Cục QLCT cùng với đại diện của hai cơ quan.

Việc ký Bản ghi nhớ sẽ tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa Cục QLCT và KCA đặc biệt là việc trao đổi thông tin và phối hợp thực thi trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng trong tương lai. Các nội dung hợp tác chính bao gồm:

-       Trao đổi, cập nhật thông tin, pháp luật và chính sách bảo vệ người tiêu dùng;

-       Phối hợp bảo vệ người tiêu dùng trong trường hợp phát sinh khiếu nại liên quan đến người tiêu dùng của một nước tại nước kia;

-       Hỗ trợ trong công tác đào tạo và tuyên truyền phổ biến về bảo vệ người tiêu dùng.

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày