Hội thảo “Đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" 05-11-2015

Hội thảo “Đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"

edf40wrjww2News:News_Intro
Sáng ngày 26/10, tại Lạng Sơn, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Lạng Sơn và Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

edf40wrjww2News:News_Content

Tại Hội thảo, đại diện của Cục Quản lý cạnh tranh đã chia sẻ những kết quả đáng ghi nhận về công tác bảo vệ người mà Cục đã đạt được trong thời gian qua như hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; kiện toàn nhân sự bộ máy bảo vệ người tiêu dùng từ Trung ương đến địa phương; thành lập các tổ chức xã hội về bảo vệ người tiêu dùng tại hầu hết các địa phương trên cả nước.

Bên cạnh đó, đại diện các Sở Công Thương và Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Lạng Sơn và các địa phương lân cận cũng báo cáo về thực trạng công tác bảo vệ người tiêu dùng tại phía Bắc và kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương trong thời gian tới như cơ chế phối hợp giữa cán bộ làm công tác bảo vệ người tiêu dùng tại cơ quan trung ương và địa phương nhằm phát hiện kịp thời và xử lý hiệu quả vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

unnamed.jpg

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo vệ người tiêu dùng tại Hàn Quốc, đại diện Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc trình bày tổng quan về quá trình xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật; quá trình hình thành và phát triển hệ thống cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại Hàn Quốc và đặc biệt là những kinh nghiệm liên quan tới xử lý vụ việc liên quan tới người tiêu dùng.

(Phòng Hợp tác quốc tế – Cục Quản lý cạnh tranh)

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày