KFTC xử phạt 4 công ty bán hàng đa cấp trá hình 17-10-2008

KFTC xử phạt 4 công ty bán hàng đa cấp trá hình

edf40wrjww2News:News_Intro
Uỷ ban Thương mại lành mạnh Hàn Quốc (KFTC) vừa có quyết định xử phạt và yêu cầu cải chính đối với bốn công ty Amore Pacific, LG Household & Healthcare, Daekyo và Woongjin Coway.

edf40wrjww2News:News_Content

Kết quả điều tra cho thấy, bốn công ty này đã đăng ký kinh doanh theo mô hình bán hàng trực tiếp (door-to-door sales) nhưng trên thực tế các công ty đã tổ chức bán hàng đa cấp (Multi-level sales) với mạng lưới từ 4 -7 cấp và trả hoa hồng hoặc lợi ích kinh tế cho người tham gia dựa trên kết quả bán hàng của họ.

Vụ việc được phát hiện khi KFTC tiến hành điều tra trên toàn quốc đối với các công ty đăng ký kinh doanh theo mô hình bán hàng trực tiếp, theo kết quả điều tra Woongjin Coway là công ty số một về kinh doanh nước tinh khiết, Công ty Amore Pacific và LG Household & Healthcare lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai về sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm, Daekyo là công ty hàng đầu về cung cấp các chương trình tự học.

Tổng số tiền phạt KFTC đưa ra là 6 triệu won (khoảng 6.500 đô la Mỹ), đồng thời yêu cầu các công ty này phải cải chính công khai. Trong số 4 công ty này, công ty Woongiin Coway do đã gây hại nghiêm trọng đến người tiêu dùng nên bị đề nghị chuyển sang cơ quan truy tố.

Theo quy định của Hàn Quốc, tất cả các công ty bán hàng đa cấp phải đăng ký với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi hoạt động, đồng thời phải mua bảo hiểm bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng. Các công ty phải báo cáo thường xuyên thực trạng hoạt động của doanh nghiệp đến tỉnh, thành phố và quận huyện. Ngoài ra, pháp luật Hàn Quốc cũng giới hạn mức hoa hồng các công ty được trả cho người tham gia (tối đa 35%) và giới hạn giá bán sản phẩm (dưới 1.200 đô la Mỹ), trong khi đó các công ty bán hàng trực tiếp (door-to-door sales) không phải tuân thủ các quy định này.

                                                                 (Theo KFTC Annual report – Ban V tổng hợp)


  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày