Khóa đào tạo “Lạm dụng vị trí thống lĩnh – Kinh nghiệm của Hoa Kỳ” 01-07-2016

Khóa đào tạo “Lạm dụng vị trí thống lĩnh – Kinh nghiệm của Hoa Kỳ”

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong thời gian ba ngày, từ ngày 22 tháng 6 ngày 24 tháng 6, tại khách sạn Bưu Điện Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) đã tổ chức Khóa đào tạo với chủ đề “Lạm dụng vị trí thống lĩnh” trong khuôn khổ dự án hỗ trợ tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV). Mục tiêu của Khóa đào tạo là nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho các cán bộ trong cơ quan cạnh tranh Việt Nam.

edf40wrjww2News:News_Content

                Khóa học có sự tham dự của các chuyên gia có nhiều năm công tác trong lĩnh vực cạnh tranh của Hoa Kỳ: Ông Jamie Towey, Bà Liên Trần chuyên gia của Ủy ban thương mại lành mạnh Hoa Kỳ (US.FTC), Ông Patrick Hallagan chuyên gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (US.DOJ).

 Khóa học đã tập trung đề cập tới các vấn đề như:

Phân tích hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, các hành vi lạm dụng vị thống lĩnh cụ thể: giao dịch độc quyền, giảm giá cho khách hàng thân thiết, định giá hủy diệt

- Chương trình Khoan dung

- Thực hành các vụ việc giả định 

Cũng trong khóa học, các học viên đã được tiếp cận với một số vụ việc điều tra cạnh tranh của cơ quan cạnh tranh Hoa Kỳ, trên cơ sở đó liên hệ với các quy định của Luật Cạnh tranh Việt Nam và các vụ việc điều tra mà Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành, qua đó đưa ra cách thức xử lý phù hợp trong từng trường hợp cụ thể.

            Khóa học trong thời gian 03 ngày đã cung cấp cho các học viên những kiến thức và thông tin rất hữu ích cũng như các phương pháp nghiệp vụ cần thiết trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh. Những thông tin, kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia Hoa Kỳ truyền đạt trong khóa đào tạo sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác điều tra do Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành trong thời gian tới.

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày