Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 30-11-2016

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

edf40wrjww2News:News_Intro
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Bộ Công Thươngđược giao chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Đến nay, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo 1 của Nghị định thay thế cho Nghị định 42/2014/NĐ- CP và đã được đăng tải công khai để lấy ý kiến của cộng đồng và các đơn vị có liên quan.

edf40wrjww2News:News_Content
Ngày 25 tháng 11 năm 2016, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2014/NÐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Tham dự Hội nghị có đại diện của Cục Quản lý cạnh tranh, Vụ Pháp chế, Thành viên Tổ Biên tập và đại diện các Sở Công Thương miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Trịnh Anh Tuấn- Phó Cục trưởng Cục QLCT đã đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam, nhấn mạnh một số nội dung của Nghị định 42/2014/NÐ-CP đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, do đó cần thiết phải ban hành Nghị định mới nhằm quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động này.

Ông Nguyễn Đức Minh, đại diện Tổ biên tập đã trình bày chi tiết sự cần thiết phải ban hành Nghị định, bố cục của dự thảo và các vấn đề cụ thể liên quan đến nội dung của Dự thảo Nghị định, các điểm mới của Dự thảo Nghị định so với Nghị định 42/2014/NÐ-CP. Tại phần thảo luận, đóng góp ý kiến, các đại biểu đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương quyết liệt của Bộ Công Thương trong phát hiện, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp cũng như trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Ðại diện các Sở Công Thương cũng tham gia thảo luận, tích cực, sôi nổi, đề cập đến các vấn đề mang tính cấp thiết trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp cũng như thảo luận, đóng góp ý kiến về các quy định của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2014/NÐ-CP. Ðại diện Bộ Công Thương đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu nhằm hoàn thiện nội dung của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2014/NÐ-CP trước khi trình Chính phủ thông qua.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày