Hội thảo "Tập huấn về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" 12-12-2016

Hội thảo "Tập huấn về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 02 và 09 tháng 12 năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, với sự phối hợp của Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo “Tập huấn về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” nhằm khái quát và có cái nhìn tổng thể về hoạt động kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (HĐTM, ĐKGDC) cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đưa ra những vấn đề cần lưu ý cho doanh nghiệp khi đăng ký HĐTM, ĐKGDC; đồng thời tạo cơ hội trao đổi, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định pháp luật.

edf40wrjww2News:News_Content

      Tham dự hội thảo có ông Trịnh Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT); Ông Miyamoto Hiroshi -  Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS, cùng toàn thể các vị đại biểu đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, Sở Công Thương các Tỉnh; đại diện một số văn phòng luật sự; đại diện các Hiệp hội, các doanh nghiệp cùng các cơ quan báo chí truyền thông trong nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trịnh Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục QLCT cho biết: Cùng với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, đặc biệt với sự phát triển của thương mại điện tử như hiện nay, việc áp dụng những hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung cho các giao dịch khác nhau ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn và đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu chi phí, thời gian đàm phán, qua đó tăng hiệu quả của việc giao kết hợp đồng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên, cùng với đó, xuất phát từ tính chất đơn phương từ phía doanh nghiệp trong soạn thảo các mẫu hợp đồng, điều kiện giao dịch chung, người tiêu dùng ngày càng bị vi phạm quyền lợi với những điều khoản HĐ mang tính chất áp đặt, bất lợi do không được trực tiếp tham gia vào quá trình soạn thảo, đàm phán thay đổi nội dung mà chỉ có khả năng chấp thuận hoặc từ chối. Vì vậy, sự can thiệp của pháp luật, cụ thể là việc kiểm soát HĐTM, ĐKGDC theo pháp luật BVQLNTD là thực sự cần thiết để đảm bảo đến mức tối đa sự cân bằng quyền lợi, nghĩa vụ giữa hai bên trong giao dịch tiêu dùng.

Theo thống kê của Cục QLCT, từ khi Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC có hiệu lực, số lượng hồ sơ đăng ký HĐTM, ĐKGDC tại Cục QLCT ngày một tăng lên. Đặc biệt, từ thời điểm Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung  Quyết định số 02 có hiệu lực thi hành, lượng hồ sơ đăng ký HĐTM, ĐKGDC của doanh nghiệp nộp tại Cục QLCT tăng đột biến. Cụ thể, tổng kết năm 2015 Cục QLCT đã tiếp nhận và xử lý gần 800 bộ hồ sơ đăng ký và trong 11 tháng năm 2016, con số đã tăng lên gần 1300 bộ hồ sơ. Điều này đã phần nào phản ánh vai trò, vị trí quan trọng và sức phổ biến của việc sử dụng các HĐTM, ĐKGDC trong giao dịch tiêu dùng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

        Qua việc trao đổi, thảo luận thẳng thắn về những vấn đề vướng mắc của mình trong quá trình xử lý, tất cả các bên đã có thêm nhiều thông tin, kiến thức cũng như những đề xuất, định hướng thiết thực để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, bền vững, cùng phát triển, cùng có lợi.

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày