Thông báo về việc hoàn thiện nâng cấp Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng 1800 6838 06-12-2017

Thông báo về việc hoàn thiện nâng cấp Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng 1800 6838

edf40wrjww2News:News_Intro

edf40wrjww2News:News_Content

         Từ ngày 24 tháng 11 năm 2017 đến ngày 04 tháng 12 năm 2017, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiến hành nâng cấp Tổng đài hỗ trợ, tư vấn người tiêu dùng 1800 6838. Đến thời điểm hiện tại, việc nâng cấp Tổng đài đã hoàn thiện. Tổng đài chính thức hoạt động trở lại từ ngày 05 tháng 12 năm 2017.

         Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo để người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày