Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 05-04-2017

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

edf40wrjww2News:News_Intro
Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017, dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 với tiến độ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2017) và thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2018).

edf40wrjww2News:News_Content

           Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và các tài liệu liên quan.

            Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc lấy ý kiến đối với dự án luật, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) xin giới thiệu toàn văn và trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và các tài liệu liên quan.

            Các tài liệu lấy ý kiến, bao gồm:

           - Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi);

          - Dự thảo Tờ trình Chính phủ về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi);

          - Báo cáo đánh giá tác động.

           Ý kiến góp ý xin gửi đến Cục QLCT, Bộ Công Thương theo địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc địa chỉ thư điện tử: antitrustvca@moit.gov.vn ,điện thoại: 04.22205016 để Cục QLCT kịp thời tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình.

          Xin trân trọng cảm ơn./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày