Thông cáo báo chí - Hội nghị tổng kết hoạt động của tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2013 13-12-2013

Thông cáo báo chí - Hội nghị tổng kết hoạt động của tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2013

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 19 tháng 12 năm 2013, tại Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2013.

edf40wrjww2News:News_Content

Ngày 19 tháng 12 năm 2013, tại Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2013. Tham dự Hội nghị có đại diện của các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc; đại diện các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Hội nghị sẽ là dịp để các tổ chức xã hội tổng kết các công việc thực hiện trong năm; chia sẻ và thảo luận các kinh nghiệm để khắc phục các khó khăn, tồn tại cũng như nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường vị trí, vai trò của các tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hội nghị cũng là dịp để tăng cường sự hiểu biết và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội, từ đó, hoạch định phương hướng hoạt động cho các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2014.

Để đăng ký tham dự Hội nghị, xin xác nhận theo Mẫu đăng ký gửi kèm hoặc liên hệ:

Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh

Chuyên viên: Hồ Tùng Bách.   Email: bachht@moit.gov.vn

Điện thoại: 0915.123.272  - 04.222.05002 –– Fax: 04.222.05003./.

Mẫu phiếu xác nhận tham dự

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày