Cục Quản lý cạnh tranh thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia xây dựng “ Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam 2014“ 24-07-2014

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia xây dựng “ Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam 2014“

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong Khuôn khổ Dự án “Hoàn thiện việc thực thi chính sách cạnh tranh và phòng vệ thương mại của Việt Nam” do chính phủ Úc tài trợ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo bắt đầu nhận hồ sơ để tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia xây dựng “Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam 2014” từ ngày 22/7/2014 đến trước 17h ngày 01/8/2014.

edf40wrjww2News:News_Content

Chi tiết thông tin xin xem tại file đính kèm.

Hoặc liên hệ trực tiếp:

         Chị Trần Phương Nhung

Email: nhungtp@moit.gov.vn

Tel: 84-4-222 05 002 (Máy lẻ: 1056);  Fax: 84-4-22205003

Cục Quản lý cạnh tranh xin trân trọng thông báo./. 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày