Hội thảo

Hội thảo “Phổ biến kiến thức về pháp luật phòng vệ thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” tại Lào Cai  14-07-2017

edf40wrjww2News:News_Intro
Nhằm cung cấp, trang bị kiến thức và hiểu biết cơ bản cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở/Ban/Ngành cũng như các doanh nghiệp tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận về những quy định của pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam cũng như xu hướng sử dụng biện pháp này hiện nay của các nước trên thế giới, ngày 14 tháng 7 năm 2017 tại Lào Cai, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội thảo “Phổ biến kiến thức về pháp luật phòng vệ thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”.